Evaluering af Sunde Fællesskaber

Fra september 2019 til januar 2022 evaluerer Als Research Indvandrer Kvindecentrets projekt Sunde Fællesskaber. Gennem partnerskaber mellem Indvandrer Kvindecentret og selvorganiserede etniske minoritetsforeninger i Danmark er hensigten med Sunde Fælleskaber at sikre, at viden om sundhed, livstilsygdomme, kost, motion og generelt kendskab til det danske sundhedssystem øges og anvendes i de etniske minoritetsmiljøer i Danmark.

Evalueringen vil være en kombineret proces- og effektevaluering, hvor der både vil være fokus på implementeringen og udviklingen af partnerskaberne samt på effekten af de etablerede partnerskaber. Som en del af procesevalueringen vil der særligt være fokus på processen omkring partnerskabsmetoden, og herunder hvordan implementeringen af partnerskaberne og samarbejdet foregår. Evalueringen indeholder dermed et formativt element, der skal styrke udviklingen i projektet.

Evalueringen vil ligeledes forholde sig til effekten af partnerskabsmetoden herunder antallet af aktiviteter, der planlægges og gennemføres i de forskellige partnerskaber og på tværs af alle partnerskaberne.

Evalueringen tager afsæt i en kombination af kvalitative interviews, observationsstudier, materialegennemgange samt en supplerende kvantitativ analyse.

Projektperiode: September 2019 - februar 2022
Opdragsgiver: Indvandrer Kvindecentret
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Laura Marie Kalmark