Evaluering af Projekt S (pilot)

Fra juni til september 2019 foretager Als Research en mindre pilot-evaluering af Projekt S, som er en fritidsaktivitet for unge i alderen 10-16 år, der kombinerer mentale, kreative og fysiske aktiviteter med fokus på at styrke de unges selvtillid, selvværd, sundhed og styrke. Pilot-evalueringen foretages på vegne af TrygFonden.

Gennem brug af en række validerede måleredskaber, herunder Cantrill Ladder, Rosenberg Self-Esteem Scale og trivselsindekset WHO-5 vil det blive undersøgt, om projektindsatsen viser tegn på effekter, som bør afprøves/testes i større skala.

Projektperiode: Maj 2019 - september 2019
Opdragsgiver: Liljeborgfonden
Kontaktpersoner: Bjarke Følner