Efterskolernes erfaringer med elever med indvandrer- og flygtningebaggrund

På vegne af Efterskoleforeningen gennemførte Als Research i perioden november 2017 - april 2018 en evaluering af efterskolernes erfaringer med elever med flygtninge- og indvandrerbaggrund, herunder de elever der er under Efterskoleforeningens stipendieordning til økonomisk trængte flygtninge, indvandrere og efterkommere, samt herboende udsatte grønlandske unge.

Der er tale om en kvalitativ undersøgelse baseret på en kombination af interviewundersøgelser med tidligere og nuværende elever, lærere, forstandere og UU-vejledere, samt på deltagerobservation ved udvalgte efterskoler. Hertil kommer en gennemgang af ansøgningsmateriale samt inddragelse af enkelte data over udviklingen i tilgangen af elever, baseret på Efterskoleforeningens egne tal.

Evalueringen havde blandt andet til formål at belyse hvordan efterskoleopholdet påvirkede elevernes:

- holdninger til og opfattelse af at gå i en efterskole
- syn på uddannelsesmuligheder og motivation for at påbegynde en ungdomsuddannelse
- syn på og erfaringer med at indgå i sociale sammenhænge med etnisk danske elever
- syn på egne og etnisk danske unges omgangsformer, værdier og normer for samvær
- syn på egne værdier og på det danske samfund og dansk kultur i bred forstand
- syn på de tilbud og muligheder, der ligger i civilsamfundet


Projektperiode: november 2017 – april 2018
Opdragsgiver: Efterskoleforeningen
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen