Evaluering af MindSpring

Als Research gennemførte i perioden 2012-14 en evaluering af projektet MindSpring for Dansk Flygtningehjælp, der blev forlænget med en bevilling fra Social- og integrationsministeriet for en 3-årig periode.

Formålet med projekt MindSpring er gennem forældre- og ungegrupper bestående af asylansøger- og kvoteflygtninge at styrke forældreskabet og dermed trivselen for asylsøgerfamilier og nyankomne kvoteflygtningefamilier.

MindSpring-konceptet er oprindeligt hollandsk, og det var derfor evalueringens mål at kvalificere konceptetet i en dansk kontekst, synliggøre muligheder og barrierer og komme med anbefalinger til justeringer af indsatsen med henblik på forankring og videre udbredelse.

Projektperiode: September 2012 – oktober 2014
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen