Evaluering af Vores Natur

I perioden maj til december 2020 evaluerer Als Research projektet Vores Natur. Projektet er et samarbejde mellem Danmarks Radio, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og De Naturhistoriske Museer og har til formål at synlig- og tilgængeliggøre den danske natur for befolkningen. Desuden deltager en lang række natur- og friluftorganisationer og biblioteker gennem de 5 fyrtårnsprojekter: Vild mad, Nat i naturen, Vild natur hvor du bor, Danmark under vandet og Naturstafetten. Projektet gennemføres med støtte fra Nordea-Fonden, 15. Juni Fonden og Aage V. Jensen Naturfond.

Evalueringens ene del indeholder en effektmåling via en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres i samarbejde med Gallup, der skal måle på andelen af danskere, der har stiftet bekendtskab med projektet i 2020. Derudover indeholder evalueringen en medieanalyse, som skal give viden om omtalen af projektet i medierne. Medieanalysen foretages i samarbejde med Epicent.

Evalueringens anden del har fokus på organiseringen og samarbejderne mellem de deltagende organisationer og projektet. Denne del baserer sig på tre runder af surveys til de deltagende organisationer, kvalitative interviews med styregruppe, projektledelse og deltagende organisationer. Afslutningsvis afholder Als Research en evalueringsworkshop, der skal have fokus på, hvordan de deltagende organisationer kan opretholde og bygge videre på den værdiskabelse, som samarbejdet i projektet har bragt med sig, efter endt projektperiode.

Projektperiode: Maj 2020 - December 2020
Opdragsgiver: Friluftsrådet
Kontaktpersoner: Bjarke Følner