Evaluering af SundSkoleNettet

Rockwool Fondens Forskningsenhed bad Als Research udføre en evaluering af det sundhedsfremmende projekt SundSkoleNettet. SundSkoleNettets formål er at fremme bevidstheden om sundhed i folkeskolen og samtidig opnå systematisk viden om danske børns sundhedstilstand gennem sundhedsmålinger foretaget på deltagende folkeskoler.

Evalueringen af SundSkoleNettet fokuserede overordnet på de deltagende folkeskolers erfaringer med implementering og brug af SundSkoleNettet, herunder SundSkoleNettets betydning for sundhedstilstanden og for holdninger og praksisser i forbindelse med sundhed på de deltagende skoler. Samtidig havde evalueringen til formål at afdække muligheder og barrierer for projektets overlevelse i fremtiden. Evalueringen har således to perspektiver idet den både søger at undersøge effekt og relevans af SundSkoleNettet samt at klarlægge fremtidige udfordringer og muligheder.

Projektperiode: Februar 2013 - september 2013
Opdragsgiver: Rockwool Fondens Forskningsenhed
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Bjarke Følner