Evaluering af projektet OSI - Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Als Research evaluerede i efteråret 2012 projektet OSI - Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund. OSI er en del af Kringlebakken, der har arbejdet med kvinder og børn (piger) med anden etnisk baggrund end dansk siden 1999. Kringlebakkens målgruppe er kvinder, der er isolerede, marginaliserede og har brug for tættere opfølgning og mere koncentrerede ressourcer, end det etablerede system kan tilbyde.

Projektet OSI - Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund har eksisteret siden slutningen af 2007 på en bevilling fra SATS-puljen og søger kontakt til isolerede kvinder med henblik på at fastholde dem i integrationsprocessen. Projektet tilbyder, udover personlig hjælp og støtte, en række netværksdannende og motiverende aktiviteter, ligesom der arbejdes med forældrerollen, kulturformidling og generel oplysning.

Projektets overordnede formål er at fremme integration, livskvalitet og netværk for isolerede og udsatte kvinder med anden etnisk baggrund og derigennem styrke hele familien. Indsatsen skal ses som hjælp til selvhjælp.

Projektperiode: Oktober 2012 - marts 2013
Opdragsgiver: Kringlebakken
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen