Evaluering af Mind Your Own Business

Als Research havde til opgave at evaluere Dansk Flygtningehjælps projekt Mind Your Own Business, fra oktober 2012 til december 2013.

I Mind Your Own Business bliver der skabt mikrovirksomheder i et samarbejde mellem 13-17-årige drenge med etnisk minoritetsbaggrund, mentorer fra erhvervslivet, frivillige venturepiloter og med støtte fra drengenes skoler, klubber og væresteder.

Mikrovirksomhederne bliver drevet af drengene, og projektets overordnede målsætninger er at skabe bedre betingelser for deres faglige og sociale kompetencer og relationer.

Det er TrygFonden, der finansierer projektet.

Projektperiode: Oktober 2012 - december 2013
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen