Evaluering af Re:Group (SSP+ Københavns metodeudviklingsprojekt for udsatte unge over 18 år)

Med 18+ strategien ønskede Københavns Kommune at sætte ind over for uroskabende 18+ grupperinger ved systematisk at søge dialog med disse om kilden til deres frustrationer og adfærd. Hidtil var grupperne blevet håndteret fra situation til situation og i hvert enkelt tilfælde havde de skabt et akut behov for handling, som ofte havde belastet forvaltningernes normale drift ganske betragteligt.

Dette gav anledning til, at SSP i samarbejde med CFR, HotSpot og Enheden for Kriminalpræventive Programmer (EKP) tog initiativ til igangsættelsen af et metodeudviklingsprojekt, som skulle munde ud i et metodekatalog og et koncept for fleksible indsatser til håndtering af uroskabende ungegrupperinger over 18 år. 

Als Research forestod evalueringen af metodeudviklingsprojektet.

Projektperiode: August 2014 - April 2015
Opdragsgiver: SSP+ København
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen