Evaluering af projekt RÅDerummet - færre udsættelser i almene boligforeninger på Bispebjerg

I perioden april 2013 - april 2015 evaluerede Als Research projekt RÅDerummet, som havde til formål at forebygge og nedbringe antallet af udsættelser i 17 almene boligafdelinger på Bispebjerg i København. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem boligorganisationerne fsb, 3B og AAB samt Københavns Kommune.

Projektet blev finansieret af 'Puljen til forebyggelse af udsættelse af lejere' under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Evalueringen bestod dels af en indledende kortlægning af beboersammensætningen, blandt de udsættelsestruede lejere, og dels af en midtvejs- og slutevaluering.

Evalueringsrapporten kan læses her.

Projektperiode: April 2013 - april 2015
Opdragsgiver: fsb
Kontaktpersoner: Bjarke Følner