Evaluering af FAKTIs terapeutiske have

Als Research foretog over foråret og sommeren 2017 en evaluering af FAKTIs terapeutiske have. FAKTI er en forening for udsatte flygtninge- og indvandrerkvinder, der ligger på Bispebjerg Bakke i København. FAKTIs tilbud til målgruppen omfatter danskundervisning, yoga, vejledning om sociale forhold, sundhed og sygdom samt socialt samvær. Siden 2014 har tilbuddet også omfattet ophold og aktiviteter i en terapeutisk have, som ligger 50 meter fra FAKTIs hus.

Evalueringen af haven havde til formål at beskrive og vurdere effekten af haven for målgruppen. Evalueringen baserer sig på deltagerobservationer i haven samt interview med FAKTIs medarbejdere såvel som de kvinder, der bruger haven.

Evalueringen af haven er 2. del af en samlet evaluering af FAKTIs indsats. Rapporten kan downloades her.

Evalueringens 1. del, som omhandler FAKTIs organisation og øvrige tilbud til målgruppen, kan downloades her.

Projektperiode: april 2017 – oktober 2017
Opdragsgiver: FAKTI - Forening for flygtninge og indvandrerkvinder