Evaluering af C:NTACT forældreindsats

I 2021 gennemfører C:NTACT et projekt for VINK i Københavns Kommune, der har til formål at styrke forældres kompetence til at tale med deres børn om digital adfærd negative fællesskaber online og offline.

Indsatsen består af en række arrangementer for forældre med børn i alderen 10-18 år. Arrangementerne indeholder bl.a. personlige fortællinger om konsekvenserne ved en manglende relation og dialog mellem unge og forældre, videoer der sætter fokus på nettets rolle i børn og unges liv samt forumteater, hvor publikum bliver inddraget.

Als Research evaluerer indsatsen ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterview samt deltagerobservationer.

Projektperiode: 2021
Opdragsgiver: C:NTACT
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen og Ida Kvist Sommer