Erfaringer med brugen af screeningsredskab, Sammen uden vold

I perioden maj – december 2020 står Als Research for en intern undersøgelse af jordemødrene på Amager Hvidovre Hospitals erfaringer med at bruge et nyudviklet screeningsredskab til opsporing af vold blandt gravide i deres arbejde. Screeningsredskabet er udviklet under indsatsen Sammen uden vold, der er et samarbejde mellem Mary Fonden, Dialog mod Vold, Amager Hvidovre Hospital og Østifterne.

Als Research har tidligere lavet en interviewundersøgelse, der skulle give viden om, hvordan man bedst muligt kunne udvikle denne model for rutinemæssig screening for partnervold blandt gravide, der kommer til en jordemodersamtale på Amager Hvidovre Hospital.

Screeningsredskabet er udviklet og taget i brug af jordemødrene og personalet i Familieambulatoriet på Amager Hvidovre Hospital, og Als Research er blevet bedt om at lave en intern undersøgelse af jordemødrenes og de ansatte i Familieambulatoriets erfaringer med at bruge af screeningsredskabet.

Projektet Sammen uden vold er et delprojekt under det overordnede Projekt God start på familielivet, som skal skabe en model for et styrket tilbud til særligt sårbare gravide og deres partnere i Familieambulatoriet på Amager Hvidovre Hospital.

 

Projektperiode: Maj – december 2020
Opdragsgiver: Mary Fonden
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Ida Kvist Sommer