Effektevaluering og antropologisk studie af Mind Your Own Business

Fra efteråret 2018 frem til 2023 står Als Research for en omfattende registerbaseret effektevaluering samt et antropologisk studie af projektet Mind Your Own Business (MYOB).

Siden 2010 har MYOB gennemført 41 mikrovirksomhedsforløb i udsatte boligområder rundt om i Danmark. I alt har ca. 400 deltagere i alderen 13-19 år gennemført programmet, og det forventes, at der de kommende år vil være ca. 80 deltagere årligt fordelt på landets kommuner.

Als Research har fulgt Mind Your Own Business-programmet siden 2012 og bl.a. har foretaget en større effekt- og procesevaluering af programmet i perioden 2014-2017, ligesom vi står for den igangværende evaluering af MYOB Akademi, der pågår 2017-2018, samt evalueringen af MYOB Grønland 2019-2023.

Denne evaluering har til formål på baggrund af registerdata, at måle programmets effekt på en række specifikke parametre hos de, som har deltaget i et MYOB forløb, samt at belyse programmets mere langsigtede effekter. Der etableres i forbindelse med evalueringen en kontrolgruppe, som i udgangspunktet, det vil sige inden indsatsen begynder, ligner indsatsgruppen mest muligt på en række parametre herunder socialøkonomisk baggrund, præstation i Folkeskolen, kriminalitet og eventuelt boligområde. Registerstudiet suppleres af et omfattende antropologisk studie, hvor vi følger udvalgte MYOB-drenges tid under og efter MYOB-forløbet tæt over en længere periode med henblik på at få indsigt i den udvikling, som registerstudiet ikke kan afdække.

Projektperiode: november 2018 - december 2023
Opdragsgiver: Mind Your Own Business 
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Ida Kvist Sommer