Metoder

Rammerne for ethvert projekt og enhver undersøgelse udgøres af metode. Det handler om tilgang og tilrettelæggelse, om udførelse og undersøgelsesoptik. Med andre ord: Det handler om, hvordan vi når i mål. En undersøgelse er aldrig bedre end metoden tillader, og derfor bliver det afgørende at have et veludviklet metodeapparat tilgængeligt og afprøvet.

Vores metodiske udgangspunkt er formet af samfundsvidenskabelige og humanistiske traditioner. Vores tilgang er videnskabelig i sin systematik og vi stiller krav om validitet og reliabilitet, og vores analyser og konklusioner er baseret på redelig behandling af datamateriale og informanter/respondenter.

Vi kan og tør supplere traditionelle og velafprøvede metoderedskaber med nye og kreative tilgange. Vi kalder det at kombinere metodisk konservatisme og kreativitet.