Kvantitative metoder

Mange af vores projekter handler om at kortlægge omfanget af en problemstilling – hvor mange, hvor stort, hvor ofte osv. Ofte er et projekts sigte ydermere, på denne baggrund, at foretage sammenlignende beskrivelser og analyser. Til disse formål er forskellige kvantitative metoder egnede.

Vores metodiske tilgang defineres af det enkelte projekt. Vi sammensætter en værktøjskasse, der tilgodeser og imødekommer de pågældende behov og ønsker – gerne i samarbejde med kunden.

De hyppigst benyttede kvantitative redskaber er spørgeskemaundersøgelser, e-surveys og analyser af statistik og registermateriale. Vi har stor erfaring i at designe og gennemføre flersproglige spørgeskemaundersøgelser blandt etniske minoritetsgrupper – med endog meget vellykkede resultater i forhold til deltagelse og svarprocenter.