Medvirkende søges til undervisningsfilm

Vi søger medvirkende til en undervisningsfilm i forbindelse med kampagnen Ret til Ligestilling (se nedenfor for mere om kampagnen). 
De medvirkende skal helst opfylde følgende kriterier: 

• Et ægtepar med minoritetsetnisk baggrund (par 1)
• Begge parter har lyst til at medvirke i en kort videofilm, som handler om ligestilling mellem kønnene og minoritetsetniske kvinder på arbejdsmarkedet. Der tilbydes et honorar på kr. 5.000 for medvirken.
• Begge parter er flygtninge, eventuelt er den ene part familiesammenført
• Alder fra midten af 30’erne til midten af 40’erne
• Parret har et eller flere børn i skolealderen• Begge parter er i arbejde og taler forståelig dansk
• Parret må gerne kunne henvise til et andet par, der kunne tænkes at ville medvirke i filmen som dialogpartnere (par 2).

De medvirkende må gerne have haft oplevelser med negative holdninger til kvinder på arbejdsmarkedet inde på livet, fx blandt ægtefælle/familien, venner eller i omgangskredsen. Det vigtigste er, at de gerne vil fortælle om det til kameraet. 

OM KAMPAGNEN

Ret til LigestillingKampagnens formål er at fremme ligestilling og mindske negativ social kontrol blandt kvinder, mænd og unge med etnisk minoritetsbaggrund. Dette skal ske gennem et undervisningsforløb, der giver øget viden samt skaber debat og refleksion om rettigheder, ligestilling og negativ social kontrol. Det er Dansk Flygtningehjælp og Als Research, som står bag kampagnen.

PRAKTISK

Filmen, der søges medvirkende til, vil have en varighed af ca. 6 minutter og vil blive brugt i et undervisningstilbud til minoritetsetniske borgere i Københavns Kommune. Herudover vil filmen være tilgængelig på kampagnens hjemmeside Ret-til-ligestilling.dk. Filmen produceres af Vintergaard Media (vintergaard.com). Hvert par modtager et honorar på kr. 5.000 for deres medvirken. Optagelserne forventes at tage 4 timer og vil foregå i løbet af én dag i nærheden af parrets bopæl. Optagelserne forventes at foregå i uge 46.

Hvis du eller nogen, du kender, opfylder ovenstående kriterier og har lyst til at medvirke i en kort film om ligestilling og rettigheder, kontakt da undertegnet. Vi glæder os til at høre fra dig!


Med venlig hilsenMia Kathrine Jensen

Konsulent Als Research
Tlf.: 33 91 77 78     
E: mkj@alsresearch.dk