Om os

Als Research er udsprunget af universitetsverdenen med rødder i den humanistiske og samfundsvidenskabelige tradition. Vi ser samfundet som yderst komplekst og arbejder i vores analyser med brede problemfelter, som netop rummer denne kompleksitet.

Samfundets hastige forandring kræver ydmyghed, overfor de felter vi bevæger os indenfor. Vi arbejder derfor med individuelle projektdesigns til hver enkelt opgave. Ved at sætte opgaven frem for metoden bliver der plads til at udfolde sig kreativt og fleksibelt.

Således sikrer vi, at vores analyser bygger på et solidt fundament af grundighed og kvalitet, som bidrager nyskabende til forskningen inden for de integrations-, udsatte-, sundheds- og uddannelsespolitiske områder.