Als Research søger praktikanter til efteråret 2021

Kan en virksomhedsrettet indsats være med til at bekæmpe ubevidst etnisk diskrimination på det københavnske arbejdsmarked? Hvad er karakteren af ”omvendelsesterapi” rettet mod LGBT-personer i Danmark, og hvor udbredt er det?
Kan deltagelse i fællesskaber i naturen øge den mentale, fysiske og sociale trivsel hos unge med handicap?

Dette er nogle af de spørgsmål, vi hos Als Research arbejder med i øjeblikket. I efteråret 2021 søger vi praktikanter, som har mod på at indgå i et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø med faglig dybde.

Als Research
er en mindre forsknings- og analysevirksomhed med speciale inden for integration, ligestilling, udsatte, børn og unge, friluftsliv samt uddannelse. Vi samarbejder med et stort antal private og offentlige organisationer med behov for forskningsbaserede undersøgelser, evalueringer, rådgivning, kurser og kampagner.


Vi tilbyder
et spændende og lærerigt praktikophold, hvor du vil få mulighed for at anvende nogle af de metoder og redskaber, som din uddannelse bygger på.


Du vil komme til at arbejde med varierende opgaver inden for kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, research, analyse og formidling, og du vil i dialog med os have mulighed for at præge dine arbejdsopgaver og forme din hverdag på kontoret. Som praktikant vil du få en høj grad af ansvar og selvstændighed – dog altid med mulighed for sparring med de fastansatte konsulenter.


Vores hverdag kan til tider være travl og uforudsigelig, men vi har en arbejdskultur præget af åbenhed, humor og tæt samarbejde. Vi er et mindre kontor med plads til faglig og personlig forskellighed, og hvor det sociale fællesskab sættes højt.


Et praktikophold hos Als Research er for dig, der ønsker at opleve, hvordan dine akademiske kompetencer og færdigheder kan se ud og bruges på arbejdsmarkedet. Desuden kan praktikopholdet give dig et indblik i, hvordan et fremtidigt arbejdsliv kan se ud.


Vi søger personer, der:
  • Er i gang med en samfundsvidenskabelig eller humanistisk videregående uddannelse
  • Har erfaring med brugen af kvantitative og/eller kvalitative metoder
  • Har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt
  • Er udadvendt, har mod på at arbejde selvstændigt og er frisk på at løse nye og meget forskellige typer af opgaver
  • Har interesse for - og gerne også erfaring med - et eller flere af vores arbejdsområder.
Praktisk
  • Praktikopholdet er på 37 t/u. Praktikopholdet påbegyndes som udgangspunkt den 30. august 2021 og afsluttes d. 28. januar 2022.
  • Du vil blive aflønnet med 2000 kr. om måneden.
  • Som praktikant hos Als Research har du ret til 10 dages ferie, der kan placeres efter aftale.
  • Send din ansøgning, CV og karakterbevis i en samlet PDF til Rikke Trige Jensen: rtj@alsresearch.dk
  • Ansøgningsfristen er onsdag d. 7. april 2021 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 15.
Hvis du har spørgsmål angående praktikopholdet, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller tlf. 33 91 77 78.