Mia Kathrine Jensen

Cand.mag.
Konsulent

Mia er cand.mag. i antropologi og filmvidenskab fra Københavns Universitet med særligt fokus på repræsentationen af udsatte og sårbare grupper.

Hos Als Research arbejder Mia med dataindsamling og analyse i forbindelse med kortlægninger og evalueringer. Mia har erfaring med kvantitative og kvalitative metoder og har særligt beskæftiget sig med sårbare børn og unge og udsatte boligområder.

Kontakt: mkj@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778