Laura Marie Kalmark

Cand.scient.soc.
Konsulent

Laura er uddannet sociolog med specialiseringen Velfærd, Ulighed og Mobilitet fra Københavns Universitet. Laura har erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder. Herunder interviews, fokusgrupper og statistiske analyser. Laura har især arbejdet med sociale projekter i den frivillige sektor samt på flygtninge- og integrationsområdet.

Hos Als Research arbejder Laura med dataindsamling, analyse og formidling i forbindelse med evalueringer og kortlægninger. Laura er blandt andet tilknyttet evalueringen af Indvandrer Kvindecentrets indsats To Trin til Beskæftigelse.

Kontakt: lk@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778