Jacob Als Thomsen

Cand. scient. soc.

Adm. direktør, chefkonsulent og partner

Jacob er uddannet fra Roskilde Universitet og Durham University og var i 10 år underviser ved RUC og Københavns Universitet i minoritetsforhold.

Jacob er stifter og administrerende direktør for Als Research og er forfatter til en lang række rapporter og publikationer om minoritets- og integrationsforhold. Jacob har i de senere år været en meget anvendt rådgiver for en række ministerier, styrelser og organisationer i relation til interkulturel kommunikation, strategisk rådgivning og organisationsanalyse, radikaliseringsforebyggelse, kulturelle problemstillinger i sundhedsvæsnet og politisk rådgivning.

Jacob har været medlem af en række følgegrupper og ekspertpaneler for forskellige institutioner herunder: Københavns Kommunes Eksperttænketank for Integration, Videnscenter for Transkulturel Psykiatri ved Rigshospitalet, WHO Health Promoting Hospitals Task Force, Direktoratet for Kriminalforsorgens akkrediteringspanel for behandling samt Institut for Kultur og Identitet ved Roskilde Universitets aftagerpanel.

Kontakt: jat@alsresearch.dk / tlf. 2548 3836