Silas Turner

Cand.mag.
Konsulent

 

Silas er uddannet cand.mag. i Religionssociologi med tilvalg i Minoritetsstudier fra Københavns Universitet. Han har erfaring med både kvalitativ og kvantitativ dataindsamling og analyse. Silas har blandt andet beskæftiget sig med forskellige minoritetsgrupper i Danmark og Europa, herunder særligt med fokus på religiøse og kønsrelaterede problemstillinger.

Hos Als Research arbejder Silas med dataindsamling, analyse og formidling i forbindelse med kortlægninger og kampagner. Han har bl.a. været tilknyttet vores Undersøgelse af maskulinitetsopfattelser, særligt blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund

Kontakt: st@alsresearch.dk / tlf. 3391 7778