Medarbejdere

6 ansatte bestående af konsulenter, administrativt personale samt praktikanter er fast tilknyttet kontoret i Ny Vestergade i hjertet af København.

I mange projekter inddrager vi eksterne eksperter fra f.eks. universitetsverdenen, private institutioner og fagspecifikke rådgivningsvirksomheder. De eksterne eksperter bidrager til en kvalificeret og tværfaglig opgaveløsning og sammen med den faste stab, er de med til at sikre projekternes fundering i nyeste viden og praktiske erfaringer.

Igennem årene har vi opbygget et bredt og dygtigt korps af tolke, oversættere og interviewassistenter. Herudover har vi et stort og aktivt netværk blandt vores målgrupper, som på forskellig vis inddrages i de enkelte opgaver, f.eks. i form af kvalitetssikring, sparring og feedback på idéer og tilgange.