Cookies

 

Privatlivspolitik: cookies og personoplysninger

Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. Vi har derfor implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi passer tilstrækkeligt på dine data. Alle personoplysninger findes på enten servere, computere eller mobile enheder med begrænset adgang, og alle servere, computere, mobile enheder og hjemmesider opdateres løbende for at forhindre evt. sikkerhedshuller. Alle computere og mobile enheder kræver adgangskoder for blive benyttet.

Vi kan dog ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Hvis vi bliver opmærksomme på, at der er sket brud på sikkerheden og dine persondata kan være kompromitteret, vil vi kontakte dig og datatilsynet.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

Vi indsamler og bruger personoplysninger til følgende formål:

Nyhedsbreve
Hvis du abonnerer på nyhedsbrevet fra Als Research eller fra et af vores projekter, indsamler og behandler vi dit navn og e-mail adresse for at kunne sende nyhedsbrevet til dig. Vi bruger ikke dine oplysninger til andre formål. Nogle gange anvender vi tredjeparts-løsninger som fx MailChimp til at fremsende nyhedsbreve, og de vil i disse tilfælde få overdraget dine personoplysninger som databehandler for os.

Tilmelding til arrangementer, konferencer, kurser mv.
Hvis du tilmelder dig arrangementer, konferencer, kurser mv, så indsamler og behandler vi dine personoplysninger, herunder dit navn, e-mail, adresse, evt. organisation samt oplysninger om eventuelle allergier eller kostpræferencer (i forbindelse med forplejning). I forbindelse med tilmelding, videregiver vi dine oplysninger til tredjeparten Nemtilmed, som varetager vores kursus- og konferencetilmeldinger for os. Vi videregiver ikke dine oplysninger (herunder deltagerlister) til tredjepart uden dit samtykke.

Surveys
Hvis du deltager i en spørgeskemaundersøgelse fra Als Research, indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Afhængigt af formålet med spørgeskemaundersøgelsen, kan vi indhente oplysninger af personfølsom karakter, herunder fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, seksuelle forhold, religiøse tilhørsforhold, etnisk baggrund mv. Vi gør altid opmærksom på undersøgelsens formål, og du vil blive bedt om samtykke forud for din deltagelse. Hvis du afgiver oplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til at indhente samtykke. Nogle gange kan vi anvende tredjeparts-løsninger som fx LimeSurvey og de vil her kun få overdraget dine personoplysninger, som databehandler for os.

Surveyresultater publiceres altid i anonymiseret form.

Interviews
Hvis du deltager i en interviewundersøgelse fra Als Research indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Afhængigt af formålet med interviewet, kan interviewet berøre personfølsomme emner, herunder fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, seksuelle forhold, religiøse tilhørsforhold, etnisk baggrund mv. Vi gør altid opmærksom på undersøgelsens formål, og du vil blive bedt om samtykke forud for din deltagelse. Interviewet kan blive optaget på en lydfil, såfremt du giver samtykke hertil.

Børn og unge er omfattet af Als Researchs primære undersøgelsesområde. Såfremt vi gennemfører interview med børn under 15 år, vil der altid blive indhentet skriftlig samtykke fra børnenes forældre/forældremyndighedsindehaver.

Jobansøgninger herunder ansøgninger til praktikstillinger
Hvis du sender jobansøgninger til os, herunder ansøgning, CV, anbefalinger, eksamensbevis mv. giver du dit samtykke til, at vi behandler vi dem mhp. en evt. ansættelse. Ansøgninger ifm. et stillingsopslag gemmes op til tre måneder efter stillingen er besat, mens uopfordrede ansøgninger gemmes i seks måneder, hvis ansøger giver specifikt samtykke til det.

Samarbejde
Hvis du er i et samarbejde med os, fx i forbindelse med en opgave eller i et udviklingsprojekt, indsamler vi personoplysninger for at kunne gennemføre samarbejdet. Vi indsamler og behandler derfor dine kontaktoplysninger som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt bankoplysninger og CPR-nummer i forbindelse med honorarudbetalinger.

I forbindelse med vores arbejde på kan vi også indsamle og behandle personfølsomme oplysninger som fx helbredsforhold, funktionsnedsættelse, seksuelle forhold, etnisk baggrund, religiøst tilhørsforhold mv. om borgere, og vi vil her altid bede om et specifikt samtykke.

Foto og videooptagelser
Vi tager foto og video for at kunne fortælle om vores virke, opgaver og projekter. Hvis du opholder dig på Als Researchs adresse eller deltager i Als Research-arrangementer, kan du derfor være med på foto eller video (situationsbilleder), hvor aktiviteten eller en situation er det egentlige formål med billedet. Der vil i udgangspunkt ikke blive indhentet samtykke før offentliggørelse af denne type billeder. Vi vil dog altid bede om dit samtykke, før vi offentliggør billeder eller video, der specifikt afbilleder dig (portrætter). Nogle gange benytter vi også professionelle fotografer som en del af en opgave eller et projekt. Her får vi produceret billeder eller video til brug i fx udgivelser, virale videoer eller digitale produkter, og vi vil her altid indhente skriftligt samtykke, før materialet bliver offentliggjort.

Hjemmesider
I det omfang Als Researchs egen hjemmeside eller nogle af hjemmesider, som vi driver i forbindelse med projekter, anvender cookies, vil du blive gjort opmærksom på dette og vil blive bedt om at acceptere cookies forud for din anvendelse af hjemmesiden.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger på vores filservere i Danmark, hos vores tredjeparts hostingfirma, som overholder europæisk datasikkerhedslovgivning, samt i vores Google G Suite, der håndterer vores e-mails.

Herudover behandler vi persondata på vores computere og mobile enheder, som er beskyttede med adgangskoder.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi behandler kun dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til at opfylde de formål, som er beskrevet ovenfor. Den periode, hvor vi gemmer dine personoplysninger, vil dog variere, fordi vi indsamler og opbevarer persondata til forskellige formål. I udgangspunkt slettes data, når vi ikke længere skal anvende dem. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at opbevare data med henblik på dokumentations af undersøgelsesresultater. I så fald gemmes data på sikre servere med begrænset adgang.

Nyhedsbreve
Dit navn og e-mail-adresse behandler vi, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet.
Slettes: Ved afmelding.

Jobansøgninger
Opfordrede og uopfordrede ansøgninger sendt til os.
Slettes: Ansøgninger på baggrund af opslag opbevares 3 måneder efter stillingen er besat.
Uopfordrede ansøgninger opbevares 6 måneder ved specifikt samtykke.

Samarbejde med Als Research
Persondata indsamlet og behandlet i forbindelse med et samarbejde med Als Research, herunder e-mails.
Slettes: Emails og telefonnumre opbevares med henblik på fremtidig samarbejde og slettes ved anmodning. Bankoplysninger og CPR-numre slettes 3 mdr. efter opgavens eller projektets afslutning.

Surveys
Surveys er spørgeskemaundersøgelser, som vi foretager som en del af en opgave eller et projekt.
Surveydata opbevares på sikre servere med begrænset adgang i udgangspunkt i anonymiseret form. Såfremt surveydata ikke anonymiseres, slettes de 3 måneder efter endt projekt eller på anmodning fra respondenter.

Interviews
Deltager du i et interview med Als Research, som vi gennemfører som en del af en opgave eller et projekt, kan interview blive transskriberet og optaget på lydfil. Transskriptioner opbevares på sikre servere med begrænset adgang i anonymiseret form.

Lydfiler slettes: 3 måneder efter endt projekt eller på anmodning fra informanter.

Foto og videoptagelser
Foto og videooptagelser fra arrangementer, opgaver og projekter.
Slettes: Efter aftale i det givne samtykke.

Trafikdata
Trafikdata er oplysninger om, hvordan du navigerer på vores hjemmesider. De indsamles fra cookies. Cookies oprettet på dine enheder skal du selv slette.
Slettes: Efter 5 år.

Hvordan får du adgang til de oplysninger vi har om dig?

Hvis vi behandler personoplysninger om dig, så har du ret til at få indsigt i dem.

Du har også ret til at få berigtiget dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod indsamling eller videre behandling af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, vi har indsamlet om dig, med mindre vi er forpligtet til at fortsætte behandlingen i henhold til gældende lovgivning.

Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du altid trække dit samtykke tilbage.

Trækker du dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger med mindre vi er forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning.

Du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor, og vi vil behandle og svare på din anmodning så hurtigt som muligt og senest inden for 30 dage.

Ændringer i privatlivspolitikken

Vores privatlivspolitik for cookies og personoplysninger kan ændre sig. Vi vil slå eventuelle ændringer af privatlivspolitikken op her på hjemmesiden, og hvis ændringerne er betydelige, vil vi give dig en mere fremtrædende meddelelse via e-mail, hvis vi har dine kontaktoplysninger.

Hvis vi ændrer denne privatlivspolitik på en måde, der vil påvirke, hvordan vi bruger dine personoplysninger, vil vi rådgive dig om de valg, du måtte have, som følge af disse ændringer. Du finder altid seneste version på www.alsresearch.dk

Kontakt os

Hvis du ønsker at få adgang til eller at vi sletter personoplysninger om dig, eller har andre spørgsmål, kan du altid kontakte os her:

Als Research
Ny Vestergade 1

Tlf: 33917778
mkj@alsresearch.dk

Opdateret 8. juni 2018