Bestyrelse

Som et led i bestræbelserne på at kvalitetssikre vores ydelser og konstant gøre vores virksomhed bedre, har Als Research siden 2008 haft en siddende bestyrelse. Bestyrelsen består af fem medlemmer med formandsstolen besat af Henrik Skov, der til daglig er finansdirektør.