Cases

Under Cases giver vi tre forskellige eksempler på opgaver, vi har løst. Vores casebeskrivelser giver en smagsprøve på, hvordan vi skræddersyer vores projektdesigns efter det pågældende opdrags behov og rammer.

Læs om, hvordan vi har kortlagt forbruget af khat blandt dansk-somaliere.

Læs om, hvordan vi valgte at designe og udføre en holdningskampagne målrettet kvinder med anden etnisk baggrund for Integrationsministeriet.

Og læs om, hvordan vi er gået alternative veje for at skabe størst mulig gennemslagskraft i en kampagne mod ærestrelatede konflikter målrettet unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund.