30.03.20 Praktik i efteråret 2020

mar 30, 2020

Als Research søger praktikanter til efteråret 2020. Læs mere her:

 

Als Research søger praktikanter til efteråret 2020

Hvordan oplever og forklarer unge flygtninge, indvandrere og efterkommere deres valg af partner, karriere og uddannelse, og hvilke motiver, præferencer og hensyn har de i relation hertil? Kan målrettet kampagnearbejde nedbringe antallet af fatale drukneulykker og alvorlige hændelser i forbindelse med fritidssejlads? Og kan et helskoleprogram bekæmpe mobning i grundskolen?

… Dette er nogle af de spørgsmål, vi hos Als Research i den seneste tid har arbejdet med at løse. I efteråret 2020 søger vi praktikanter, som har mod på at indgå i et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø præget af høj faglighed.

Als Research er en mindre forsknings- og analysevirksomhed med speciale inden for integrations-, udsatte-, sundheds- og uddannelsesområderne. Vi samarbejder med et stort antal private og offentlige organisationer med behov for forskningsbaserede undersøgelser, evalueringer, udredninger, kurser og kampagner.

Vi tilbyder...

Et spændende og lærerigt praktikophold, hvor du vil få mulighed for at anvende nogle af de metoder og redskaber, som din uddannelse bygger på. Du vil komme til at arbejde selvstændigt med varierende opgaver indenfor kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, research, analyse og formidling – naturligvis med sparring fra de fastansatte konsulenter. Som praktikant vil du få høj grad af ansvar og selvstændighed, og du vil have mulighed for at præge dine arbejdsopgaver og forme din hverdag på kontoret. Her er også opgaver af administrativ, logistisk og praktisk karakter – men kaffebrygning er vi fælles om!

Et praktikophold hos Als Research vil være en fordel for dig, der ønsker at opleve hvordan dine akademiske kompetencer og færdigheder kan se ud og bruges på arbejdsmarkedet. Desuden kan praktikopholdet give dig et indblik i hvordan et fremtidigt arbejdsliv kan se ud.

Vores hverdag kan til tider være uforudsigelig og hektisk, men vi har en arbejdskultur præget af åbenhed, humor og tæt samarbejde. Vi er et mindre kontor med plads til faglig og personlig forskellighed, og hvor det sociale fællesskab sættes højt.

Vi søger personer, der:

  • Er i gang med en samfundsvidenskabelig eller humanistisk videregående uddannelse
  • Har erfaring med brugen af kvantitative og/eller kvalitative metoder. Der er en fordel hvis du har erfaring med databehandling og analyse i SPSS eller STATA
  • Har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt
  • Er udadvendt, har mod på at arbejde selvstændigt og er frisk på at løse nye og meget forskellige typer af opgaver
  • Har interesse for - og gerne også erfaring med - et eller flere af vores arbejdsområder

Praktisk

  • Praktikopholdet er på 37 timer ugentligt. Praktikopholdet påbegyndes som udgangspunkt d. 24. august 2020 og afsluttes d. 22. januar 2021. Du vil blive aflønnet med 2000 kr. om måneden. Som praktikant hos Als Research har du ret til 10 dages ferie, der kan placeres efter aftale.
  • Send din ansøgning, CV og karakterbevis i en samlet PDF til Emilie Asta Nielsen: en@alsresearch.dk
  • Ansøgningsfristen er  d. 1. maj 2020 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 4. og 5. maj.

Hvis du har spørgsmål angående praktikopholdet, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller tlf. 33 91 77 78. Læs mere på www.alsresearch.dk.

 

 

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin