11.10.16 Praktik hos Als Research

okt 11, 2016

Als Research søger nye praktikanter til vores hold i foråret 2017.

Hvordan kan etableringen af mikro-virksomheder drevet af unge med etnisk minoritetsbaggrund skabe grobund for øget integration? Hvordan kan kunstterapi hjælpe traumatiserede flygtninge? Hvordan klæder man bedst unge og fagpersoner på til at håndtere social kontrol? Hvordan kan en simpel læsemetode forbedre læsefærdighederne hos udsatte og anbragte børn?

… Dette er nogle af de spørgsmål, vi hos Als Research arbejder med at løse. I foråret 2017 søger vi praktikanter, som har mod på at indgå i et dynamisk og kreativt arbejdsmiljø præget af høj faglighed.

Als Research er en mindre forsknings- og analysevirksomhed med speciale inden for integrations-, udsatte-, sundheds- og uddannelsesområderne. Vi samarbejder med et stort antal private og offentlige organisationer med behov for forskningsbaserede undersøgelser, evalueringer, udredninger, kurser og kampagner.

Vi tilbyder…

Et spændende og lærerigt praktikophold, hvor du vil få mulighed for at anvende nogle af de metoder og redskaber, som din uddannelse bygger på. Du vil komme til at arbejde selvstændigt med varierende opgaver, bl.a. kvalitativ og kvantitativ dataindsamling, research, analyse og formidling – naturligvis med sparring fra de fastansatte konsulenter.  Her er også opgaver af administrativ, logistisk og praktisk karakter – men kaffebrygning er vi fælles om!

Vores hverdag kan til tider være uforudsigelig og hektisk, men vi har en arbejdskultur præget af åbenhed, humor og tæt samarbejde. Vi er et mindre kontor med plads til faglig og personlig forskellighed, og hvor det sociale fællesskab sættes højt.

Vi forventer at…

 • Du er i gang med overbygningen på en samfundsfaglig eller humanistisk videregående uddannelse eller cand.merc.
 • Du har erfaring med brugen af kvantitative og kvalitative metoder.
 • Du har gode formidlingsevner både skriftligt og mundtligt.
 • Du har flair for projektarbejde.
 • Du er udadvendt og har mod på at arbejde selvstændigt og er frisk på at løse nye og meget forskellige typer af opgaver.
 • Du har interesse for - og gerne også erfaring med - et eller flere af vores arbejdsområder.

Du må også rigtig gerne have

 • Flair og forståelse for grafisk design og layout.
 • Erfaring med SPSS / Stata og statistisk behandling af store datasæt.
 • Erfaring med eller interesse for virksomhedsstrategi og innovation.

Praktisk

 • Praktikopholdet er på 37 timer ugentligt. Praktikopholdet påbegyndes som udgangspunkt den 1. februar og vil vare 5-6 måneder efter aftale. Du vil blive aflønnet med 1500 kr. om måneden.
 • Send din ansøgning, CV og karakterbevis til Rebekka Drud Henningsen: rh@alsresearch.dk
 • Ansøgningsfristen er onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 12. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 44.

Hvis du har spørgsmål angående praktikopholdet, er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller tlf. 33 91 77 78. Læs mere på www.alsresearch.dk

Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin