Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for børn og unge, integration, ligestilling, udsatte, sundhed og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

Læs mere om vores ydelser her

 


Hvad arbejder vi på nu?

Evaluering af SletDet
For Red Barnet gennemfører vi frem til maj 2020 en evaluering af deres rådgivningstilbud SletDet.

Unge indvandrere og flygtninges valg af partner, uddannelse og karrierevej
Als Research har fået til opgave at gennemføre en interviewundersøgelse om unge indvandrere og flygtninges syn på sammenhængen mellem deres ægteskabsstrategier, uddannelsesvalg og karriereforløb og arbejdsmarkedstilknytning.

Evaluering af Fra flugt til skolegang
Als Research gennemfører en evaluering af Red Barnets indsats Fra flugt til skolegang.

Ordblindevenlig didaktik og coaching
Als Research gennemfører en evaluering af projektet ”Ordblindevenlig didaktik og coaching” i Solrød og Fredensborg kommune.

Evaluering af helskoleprogrammet "Skolestyrken"
I 2019 og 2020 gennemfører Als Research en Evaluering af helskoleprogrammet ”Skolestyrken” som har til formål at bekæmpe mobning i grundskolen.

Mind Your Own Business Grønland
Fra 2019 til 2023 står Als Research for at gennemføre en proces- og en effektevaluering af Mind Your Own Business program i Grønland.

Effektevaluering og antropologisk studie af Mind Your Own Business
Fra efteråret 2018 frem til 2023 gennemfører Als Research en omfattende effektevaluering og antropologisk studie af projektet Mind Your Own Business.

Undersøgelse af LGBTI-personers trivsel på arbejdsmarkedet
Fra efteråret 2018 til foråret 2019 gennemfører Als Research en undersøgelse af LGBTI-personers trivsel på arbejdsmarkedet.

Evaluering af Plus på kontoen
Als Research udfører i perioden september 2018 til december 2019 en evaluering af indsatsen Plus på kontoen.

Forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol
Frem til 2020 gennemfører Als Research i samarbejde med VIA University College, UCC og Dansk Flygtningehjælp et projekt, der skal forebygge radikalisering og negativ social kontrol i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere om vores andre projekter her.

Nyheder

<< <  Side 3 af 73  > >>

jan 17, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research er sammen med VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Dansk Flygtningehjælp med I et projekt om demokrati og medborgerskab blandt børn og unge i fritidstilbud, grundskoler og på ungdomsuddannelser.

nov 19, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research gennemfører 4 lukkede heldagsseminarer om social kontrol, radikalisering og ekstemisme for Styrelsen for Undervisning og kvalitet.
nov 8, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Fra 2019 til 2023 står Als Research for at gennemføre en proces- og en effektevaluering af Mind Your Own Business program i Grønland.
>Flere nyheder