Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for børn og unge, integration, ligestilling, udsatte, friluftsliv og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

Læs mere om vores ydelser her

 


Hvad arbejder vi på nu?

Evaluering af projekt Outsider
På vegne af Sammenslutningen af Unge med Handicap gennemfører vi i perioden 2020-2024 en evaluering af projektet Outsider. Læs mere her.

Evaluering af Venner Viser Vej II

Fra april 2020 til december 2022 gennemfører Als Research en virkningsevaluering af indsatsen Venner Viser Vej II for DRC Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors og SIRI. Læs mere her.

Unge indvandrere, flygtninge og efterkommeres valg af partner, uddannelse og karrierevej
Als Research har fået til opgave at gennemføre en interviewundersøgelse om unge indvandrere, flygtninge og efterkommeres syn på ægteskab, partnervalg, uddannelsesvalg og karriereforløb .

Evaluering af Fra flugt til skolegang
Als Research gennemfører en evaluering af Red Barnets indsats Fra flugt til skolegang.

Evaluering af helskoleprogrammet "Skolestyrken"
I 2019 og 2020 gennemfører Als Research en Evaluering af helskoleprogrammet ”Skolestyrken” som har til formål at bekæmpe mobning i grundskolen.

Mind Your Own Business Grønland
Fra 2019 til 2023 står Als Research for at gennemføre en proces- og en effektevaluering af Mind Your Own Business program i Grønland.

Effektevaluering og antropologisk studie af Mind Your Own Business
Fra efteråret 2018 frem til 2023 gennemfører Als Research en omfattende effektevaluering og antropologisk studie af projektet Mind Your Own Business.

Læs mere om vores andre projekter her.

Nyheder

Side 1 af 79  > >>

okt 2, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp udvikle et nyt undervisningstilbud om negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse for Københavns Kommune. Til materialet udvikles også en ny undervisningsfilm med fokus på ligestilling, samt de positive aspekter forbundet med kvinder i beskæftigelse.
jul 10, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

I en ny rapport udarbejdet for Ligestillingsafdelingen, Miljø- og Fødevareministeriet, har Als Research undersøgt hvilke udfordringer og stigma, der kan være knyttet til at have LGBTI-identitet.

jun 18, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal bistå AIDS-Fondet med at kortlægge barrierer for at blive testet for sexsygdomme og kendskab til test som metode.
>Flere nyheder