Evaluering

En god evaluering skal kunne svare på spørgsmålene: Hvad virker? Hvordan virker det? Hvorfor virker det?

Evaluering er blevet det nye sort – og af gode grunde. Med stadig flere offentlige og private indsatser i forhold til samfundets store og små socialpolitiske problemstillinger, er behovet for systematiseret viden, dokumentation og effektmåling øget. I Als Research hilser vi denne udvikling velkommen, fordi det giver en enestående mulighed for at forankre og formidle succes – og samtidig undgå at gentage mindre succesfulde tiltag. Vi ser det som et hensigtsmæssigt redskab til at rodfæste resultater og skabe forandring på et seriøst grundlag.

Som evaluator skal vi sikre, at metoder og resultater dokumenteres, analyseres og videreformidles – til brug såvel internt i projekterne som eksternt i forhold til bevillingsgivere og omverden. Vi respekterer de enkelte projekters unikke organisering, formål og kontekst og vi tilgodeser dette ved altid at skræddersy en evalueringsmodel, der lige netop passer hertil. Vores fokus er, at en evaluering skal være nøjagtig, relevant og anvendelig.

Vi har stor erfaring med organisations-, proces- og resultatevalueringer i både kvantitative og kvalitative snit. Mange evalueringer løses mest hensigtsmæssigt ved at anvende en kombination af tilgange og metoder for bedst muligt at belyse målopfyldelse, metoder og effekter.