Brugerinddragelse

I forbindelse med vores samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter om opførelsen af et nyt kulturhus på Frederiksberg har Als Research udviklet et nyt brugerinddragelseskoncept. Det har været vores ambition at lave et state of the art koncept der sætter en ny standard for brugerinddragelse i Danmark. Med inspiration i udenlandske erfaringer indeholder konceptet en ny kombination af nye og gamle brugerinddragelses metoder, der gør det anvendeligt både i relation til nybyggerier, boligsociale projekter og andre initiativer, der har behov for inddragelse af brugere. Vores brugerinddragelsesmodel henvender sig til boligselskaber, arkitekter mfl. som ønsker, at projektets brugere skal inddrages aktivt og kreativt gennem hele processen, hvilket sikrer tidligt medejerskab.

Vi sammentænker i vores model processen med den efterfølgende markedsføring og organisering af aktiviteter og forvaltning. Der er altså tale om en helt ny tilgang til begrebet brugerinddragelse, som baserer sig på følgende seks grundprincipper:

  • At brugerinddragelse skal skaffe viden om både nutidens og fremtidens borgere, hvorfor vi inddrager statistiske fremskrivninger at befolkningssammensætningen i et givent lokalområde
  • At brugere er forskellige og skal mødes der, hvor de er, hvorfor vi anvender en differentieret vifte af metoder, der sikrer deltagelse på tværs af sociale-, etniske-, alders- og kønsmæssige grænser
  • At brugerinddragelse skal tænkes som et første skridt i den fremtidige anvendelse af huset eller projektet, hvorfor konceptet samtidig kan anvendes som en organisatorisk model for inddragelse af brugere i den fremtidige drift
  • At brugerne består af borgere både i og udenfor det organiserede foreningsliv, hvorfor vi anvender metoder, der også når grupper, der traditionelt har været mindre deltagende, herunder unge.
  • At brugerinddragelse skal tage udgangspunkt i brugernes egne ressourcer, hvorfor vi anvender nye sociale medier og andre former for inddragelsesmetoder, der gør det muligt for brugerne at blive hørt, også selv om de f.eks. har en travl hverdag

Modellen er baseret på en vifte af forskellige aktiviteter og platforme, hvorfra forskellige brugergrupper med forskellige ressourcer og behov kan engagere sig. Der er således tale om en model, der omsætter ovenstående seks grundprincipper i seks grundelementer, der tilsammen udgør en struktur, der vil kunne videreføres som organisatorisk ramme for brugerinddragelse.  Als Research samarbejder med JAC Studios (www.jacstudios.dk) i forbindelse med gennemførelsen af brugerinddragelsesaktiviteter og leverer en samlet pakke med alt fra konceptudvikling til design og gennemførelse.