Publikationer 2019

FORMIDLINGSNOTAT

Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd - resumé af rapport

Dette resumé formidler de væsentligste resultater fra rapporten Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd, udgivet i februar 2019. Undersøgelsen er foretaget af Als Research for Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet, og har haft til formål af afdække maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling særligt blandt minoritetsetniske mænd i Danmark.

Download publikationen her.

 

RAPPORT

Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd

I perioden september 2017 til februar 2019 gennemførte Als Research en undersøgelse af maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling særligt blandt minoritetsetniske mænd. Undersøgelsen er gennemført for Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet og er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt mænd og kvinder i alderen 18-64 år, en interviewundersøgelse blandt minoritetsetniske mænd i samme aldersgruppe samt et rammesættende litteraturstudie af eksisterende relevant national og international litteratur.

Download publikationen her.

 

RAPPORT

Evaluering af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

I perioden september - december 2018 gennemførte Als Research en evaluering af det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen. Evalueringen er gennemført for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Undersøgelsen er baseret på syv spørgeskemaundersøgelser blandt skolechefer, skoleledere, undervisere, elever i (4., 7., 9. klasse) og forældre samt kvalitative interview med elever, lærere og skoleledere på fem udvalgte skoler.

Download publikationen her.

Download bilag her.