Publikationer 2019

RAPPORT

Evaluering af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

I perioden september - december 2018 gennemførte Als Research en evaluering af det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i grundskolen. Evalueringen er gennemført for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Undersøgelsen er baseret på syv spørgeskemaundersøgelser blandt skolechefer, skoleledere, undervisere, elever i (4., 7., 9. klasse) og forældre samt kvalitative interview med elever, lærere og skoleledere på fem udvalgte skoler.

Download publikationen her.

Download bilag her.