Publikationer 2018

RAPPORT

Omfang og karakter af negativ social kontrol i grundskolens 6.-8. klasser

Als Research undersøgte i perioden november 2017 - mai 2018 omganget og karakteren af negativ social kontrol i grundskolens 6.-8. klasser. Undersøgelsen var baseret på en landsdækkende surveyundersøgelse blandt over 1400 elever samt dybdegående kvalitative interview med lærere og elever.

Publikationen kan læses her.

EVALUERINGSRAPPORT

Efterskolernes erfaringer med unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund

Als Research undersøgte fra december 2017 til april 2018 efterskolernes erfaringer med unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Undersøgelsen var et best practice studie og rapporten fokuserer på de unge flygtninge- og indvandrerelevers udbytte af opholdet - dette på det sproglige, faglige, sociale og personlige plan - samt potentiel gensidig kulturforståelse de unge imellem.

Publikationen kan læses her.

 

EVALUERINGSRAPPORT

Udvikling af selvevalueringsredskaber og evaluering af DFUNK Ung til Ung

Als Research udviklede fra november 2015 til januar 2018 selvevalueringsredskaber, som DFUNK kan anvende fremadrettet til at kvalitetssikre og dokumentere deres aktiviteter. Selvevalueringsredskaberne er designet og udviklet på baggrund af en indledende organisationsanalyse af DFUNK bestående bl.a. af workshops, deltagerobservation samt interviews med frivillige, deltagere og samarbejdspartnere.

Als Research gennemførte tillige en slutevaluering af de DFUNK-aktiviteter, som er støttet af Veluxfonden. Slutevalueringen fokuserer på DFUNKs lokale Ung til Ung-grupper samt sommeraktiviteterne og belyser effekten af projekterne for de unge deltagere såvel som de frivillige.

Publikationen kan læses her.