Publikationer 2018

EVALUERINGSRAPPORT

Udvikling af selvevalueringsredskaber og evaluering af DFUNK Ung til Ung

Als Research udviklede fra november 2015 til januar 2018 selvevalueringsredskaber, som DFUNK kan anvende fremadrettet til at kvalitetssikre og dokumentere deres aktiviteter. Selvevalueringsredskaberne er designet og udviklet på baggrund af en indledende organisationsanalyse af DFUNK bestående bl.a. af workshops, deltagerobservation samt interviews med frivillige, deltagere og samarbejdspartnere.

Als Research gennemførte tillige en slutevaluering af de DFUNK-aktiviteter, som er støttet af Veluxfonden. Slutevalueringen fokuserer på DFUNKs lokale Ung til Ung-grupper samt sommeraktiviteterne og belyser effekten af projekterne for de unge deltagere såvel som de frivillige.

Publikationen kan læses her.