Kurser Tryg den af - certificering af københavnske barer og natklubber - partnerskab for et sikkert natteliv

Als Research stod i 2011-2012 for at certificere og rådgive københavnske barer og natklubber. Københavns Kommune etablerede denne certificeringsordning, som en del af indsatsen for et tryggere natteliv. Als Research var med til at udvikle certificeringsordningen i 2010 og stod også for de første certificeringer. Læs mere om certificeringsordningen på www.trygdenaf.dk.

Als Research gennemførte som en del af pilotfasen i efteråret 2009 og foråret 2010 et større kursusprogram henvendt til nattelivets aktører, i forbindelse med projekt "Tryg den af - partnerskab for et sikkert natteliv".

Kurserne fungerede som et integreret element i projektets øvrige aktiviteter, der bestod af yderligere fire elementer: Etableringen af et nattelivsforum, indgåelse af Quick Respons aftaler, udviklingen af en certificeringsordning og iværksættelsen af en informationskampagne.

Kursernes formål var at give aktørerne i nattelivet en forbedret indsigt i en række relevante temaer herunder: udskænkningspolitik og lovgivning, identifikation og håndtering af stofpåvirkede gæster, konflikthåndtering, førstehjælp og håndtering af kulturelle forskelle hos gæsterne. Kursernes overordnede formål har været at forbedre kursusdeltagernes viden og kompetencer i de forhold, som de møder i deres konkrete virke i nattelivet.

Projektperiode 1: Juli 2009 – august 2011
Projektperiode 2: September 2011 - december 2012
Opdragsgiver projektperiode 1: Københavns Kommune, Diageo og IHRA
Opdragsgiver projektperiode 2: Københavns Kommune
Kontaktperson: Nadia Christensen