Oplysningsprojekt om stofmisbrug og behandlingsmuligheder målrettet etniske minoriteter i København

Projektet var et opsøgende oplysningsinitiativ, som blev udføret i samarbejde med Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommune, Kontoret for voksne med særlige behov. Oplysningen blev målrettet pårørende til stofmisbrugere og forældre til unge med etnisk minoritetsbaggrund i København.

Projektet havde to formål: For det første at oplyse familier og pårørende om stofmisbrug og behandlingsmuligheder gennem en række foredrag i moskeer, etniske netværk og foreninger; og for det andet gennem et samarbejde med imamer, foreninger og misbrugsbehandlere med etnisk minoritetsbaggrund at afprøve nye veje til nedbrydning af tabuisering af stofmisbrug blandt etniske minoriteter og andre barrierer i forhold til behandlingssystemet. Der var tale om et pilotprojekt, og den afsluttende evalueringsrapport vurderede initiativets mulige fremtidige forankring.

Projektperiode: November 2005 - juni 2006
Opdragsgiver: Socialministeriet
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen