Opkvalificeringskurser om social kontrol i Københavns Kommune

I november 2015 og april 2016 afholdte Als Research i alt fire opkvalificeringskurser om social kontrol for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Opkvalificeringskurserne var en del af København Kommunes indsats mod social kontrol 2015-16 og var målrettet AKT vejledere. Formålet med opkvalificeringskurserne var, at give de 120 deltagende AKT vejledere, integrationskonsulenter mfl. indblik i problemets karakter og omfang, sætte fokus på de udfordringer deltagerne oplever som fagpersoner, samt hvordan de kan håndtere situationer relateret til social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Heldagskurserne blev afholdt i København og inddragede, foruden Als Researchs egne undervisere, også oplægsholdere fra bl.a. Dialogkorps om æresrelaterede konflikter og Etnisk Konsulentteam.


I 2018 afholder Als Research igen fire opkvalificeringskurser om social kontrol i Københavns Kommune. Denne gang er kurserne målrettet fagpersoner, der arbejder med børn og unge i alderen 11-29 år i folkeskolens mellem- og udskolingstrin, klubber, foreninger, i forbindelse med boligsocialt arbejde, ungdomsuddannelse eller jobcenteret. På kurserne gennemgår vi, hvornår der er tale om social kontrol, hvor udbredt problemet er, samt hvilke handlemuligheder man som fagperson har, hvis man har en bekymring om, at et barn eller en ung udsættes for social kontrol. Foruden Als Research' egne undervisere vil der være oplæg fra bl.a. forfatter Ahmad Mahmoud, specialist i familiekonflikter Farwha Nielsen og Etnisk Konsulentteam.

Se programmet for opkvalificeringskurser i 2018 her.

Projektperiode: August 2015 - april 2016 og November 2017 - Oktober 2018.

Opdragsgiver: Københavns Kommune
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen, Bjarke Følner  Kira de Hemmer Jeppesen & Anne Blomstrøm