Opkvalificeringskurser om social kontrol i Københavns Kommune

I november 2015 og april 2016 afholdte Als Research i alt fire opkvalificeringskurser om social kontrol for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.

Opkvalificeringskurserne var en del af København Kommunes indsats mod social kontrol 2015-16 og var målrettet AKT vejledere. Formålet med opkvalificeringskurserne var, at give de 120 deltagende AKT vejledere, integrationskonsulenter mfl. indblik i problemets karakter og omfang, sætte fokus på de udfordringer deltagerne oplever som fagpersoner, samt hvordan de kan håndtere situationer relateret til social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Heldagskurserne blev afholdt i København og inddragede, foruden Als Researchs egne undervisere, også oplægsholdere fra bl.a. Dialogkorps om æresrelaterede konflikter og Etnisk Konsulentteam.

Projektperiode: August 2015 - april 2016

Opdragsgiver: Københavns Kommune
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen, Bjarke FølnerKira de Hemmer Jeppesen