Opkvalificeringskurser om social kontrol i Københavns Kommune

I 2018 afholder Als Research i alt fire opkvalificeringskurser om social kontrol for medarbejdere i Københavns Kommune. Medarbejderne inviteres af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. De fire kurser er målrettet fagpersoner, der arbejder med børn og unge i alderen 11-29 år i folkeskolens mellem- og udskolingstrin, klubber, foreninger, i forbindelse med boligsocialt arbejde, ungdomsuddannelse eller jobcenteret.

På kurserne gennemgår vi, hvornår der er tale om social kontrol, hvor udbredt problemet er, samt hvilke handlemuligheder man som fagperson har, hvis man har en bekymring om, at et barn eller en ung udsættes for social kontrol.

Foruden Als Research' egne undervisere er der oplæg fra bl.a. forfatter Ahmad Mahmoud, specialist i familiekonflikter Farwha Nielsen og Etnisk Konsulentteam.

Se programmet for opkvalificeringskurser i 2018 her.

Kurserne er en gentagelse af de opkvalificeringskurser om social kontrol, som Als Research afholdt for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i 2015 og 2016. Her var deltagerne på kurserne dog alene AKT vejledere i kommunen.

 

Projektperiode: November 2017 - Oktober 2018

Opdragsgiver: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen, Bjarke Følner  Kira de Hemmer Jeppesen og Anne Blomstrøm