Nye veje - Metodeudviklingsprojekt om oplysnings- og behandlingsstrategier målrettet etniske minoriteter med stofmisbrugsproblemer

Det var projektets formål at udvikle nye metoder i oplysnings- og behandlingsarbejdet omkring stofmisbrug i etniske minoritetsgrupper. Projektet tog udgangspunkt i en helhedsstrategi, der inkluderede oplysningsarbejde i de etniske minoritetsmiljøer, og etableringen af en særlig enhed for rådgivning og motivering af etniske minoritetsbrugere i Københavns Kommune. Med udgangspunkt i erfaringerne fra København fungerede projektet som inspirator og var behjælpeligt med etableringen af lignende initiativer i andre af landets kommuner og amter.

I forbindelse med projekoprettet en rådgivningsenhed Interkulturel Rådgivning Danmark, se www.ird.nu

Projektperiode: Juni 2006 – maj 2008
Opdragsgiver: Socialministeriet
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen