Kompetenceudvikling til forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet

I samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) deltager Als Research i arbejdet med at gennemføre kompetenceudviklingskurser til initiativet ”Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet". 
Initiativet omfatter en bandetaskforce, som skal understøtte udvalgte kommuner i arbejdet med deres organisatoriske og faglige udvikling. Bandetaskforcen består af medarbejdere fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Socialstyrelsen. De deltagende kommuner skal iværksætte en tværfaglig og helhedsorienteret familieindsats overfor familier med børn og/eller unge, der er i særlig risiko for rekruttering til bandekriminalitet.

I initiativet skal der foretages en målrettet kompetenceudvikling af de fagprofessionelle, som i det daglige skal udføre den helhedsorienterede indsats overfor børn og unge, der er i risiko for at blive rekrutteret til bandekriminalitet. Kompetenceudviklingen er baseret på en samarbejdsorienteret og vidensbaseret tilgang med fokus på praksisnær formidling og forankring. Formålet med kompetenceudviklingen er at opnå et fælles fagligt afsæt på tværs af medarbejdere i den enkelte kommunanle kerneteams i forhold til koordingering og det tværfaglige samarbejde, interkulturelle kompetencer og socialfaglige metoder og værktøjer, der er særligt virksomme i forhold til at forebygge rekruttering til bandekriminalitet.

Projektperiode: September 2018 - december 2019
Opdragsgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen, Bjarke Følner og Nanna Windfeld