Etnicitet, kulturforståelse og behandling – Interkulturelt Kommunikationskursus for fængselsfunktionærer og behandlere i Sdr. Omme, Ndr. Snede, Jyderup og Nyborg Statsfængsler

Kursets formål var at give fængselsfunktionærer og behandlere ved behandlingsafsnittene, i Sdr. Omme, Ndr. Snede, Jyderup og Nyborg Statsfængsler, bedre indsigt i kommunikationsstrategier og betydningen af anderledes kulturelle baggrunde, til brug i det daglige arbejde med indsatte med anden etnisk baggrund end dansk.

Projektperiode: Oktober 2006 - november 2006
Opdragsgiver: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen