Exitstrategier for bandemedlemmer

Als Research rådgav Kriminalforsorgen i 2-årigt pilotprojekt om exitstrategier for bandemedlemmer indsat i de danske fængsler.

Kriminalforsorgen fik ved satspuljeforhandlingerne i 2010 i alt 4 millioner til i 2011 at udvikle og afprøve et særligt pilotprojekt målrettet banderelaterede indsatte i danske fængsler.

Formålet med projektet var at hjælpe indsatte, der enten er på vej ind i rocker- eller bandemiljøet eller allerede er tilknyttet disse grupperinger, til at komme ud af miljøet igen. Bande-exit programmets konkrete mål var via en intensiv individuel indsats at hjælpe indsatte ud af bande- og rockermiljøer samt sikre, at unge indsatte ikke rekrutteres hertil.

Projektperiode: Juni 2011 - december 2012
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen