Efteruddannelse i interkulturel kommunikation og konflikthåndtering målrettet vagt- og dørmandsbranchen

Projektets formål var at forebygge diskrimination i nattelivet gennem udvikling af et efteruddannelseskoncept i interkulturel kommunikation og konflikthåndtering målrettet dørmænd, vagtmænd og andre aktører i nattelivet.

Projektets hovedaktivitet bestod i afviklingen af et seminarbaseret efteruddannelsesforløb rettet mod ansatte i restaurationsbranchen. Målet med uddannelsesforløbet var at ruste kursisterne bedre i kommunikationen med etniske minoriteter, samt at arbejde med kursisternes egne fordomme og handlemønstre ved at inddrage deres egne erfaringer aktivt i forløbet.
I forbindelse med udviklingen af uddannelseskonceptet blev en kortlægning foretaget af restauratører og dørmænds oplevelse af problematikken. Dette skete gennem gruppeinterview og en spørgeskemaundersøgelse blandt udvalgte aktører. Kursuskonceptet byggede endvidere på de erfaringer om og kompetencer i interkulturelle kommunikationsredskaber, der igennem årene er blevet opbygget hos Als Research.

Projektperiode: April 2008 - oktober 2009
Opdragsgiver:
Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. Under puljen: Fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination
Kontaktperson:
Jacob Als Thomsen