Udvikling af Psykiatrifondens telefonrådgivning

I perioden februar-maj 2014 bistod Als Research Psykiatrifonden med udvikling af deres telefonrådgivning.

Formålet med opgaven var at levere en strategi for Psykiatrifondens telefonrådgivning med henblik på positionering på området, skærpelse af Psykiatrifondens telefonrådgivnings profil samt en ny rekrutteringsstrategi af rådgivere.

Undersøgelsen leverede viden om efterspørgslen på telefonrådgivning vedrørende psykisk sygdom og diskuterede interessefællesskaber og mulige samarbejdsflader på tværs af eksisterende telefonrådgivninger.

Projektperiode: Febuar 2014 - maj 2014
Opdragsgiver: Psykiatrifonden
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen & Line Seidenfaden