Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark

Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet var ophav til dette forskningsprojekt om menneskerettigheder og kvinders retsstilling i voldtægtssager. Projektet udførtes i samarbejde mellem Camilla Laudrup og Als Research. Projektets formål var, ud fra en menneskeretlig ramme, at undersøge baggrunden for, at så forholdsmæssigt få voldtægtssager ender med en domsafgørelse i det danske retssystem.

Via indsigt i politijournaler og interview med politiets efterforskningschefer, politijurister, bistandsadvokater m.fl. blev analyseret baggrunden for, at nogle sager ender i en retshandling, mens langt flere henlægges uden at der rejses tiltale mod den formodede gerningsmand. Primære fokuspunkter for forskningsprojektet har været menneskerettigheder/kvinders rettigheder, køn og etnicitet. Projektet indgik i Center for Voldtægtsofres forsknings- og oplysningsvirksomhed.

Projektperiode: September 2005 - april 2006
Opdragsgiver: OAK Foundation/Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet
Kontaktperson: Helle Rahbæk Asserhøj