Undersøgelse af unge indvandrere og flygtninges syn på sammenhængen mellem deres ægteskabsstrategier, uddannelsesvalg og karriereforløb og arbejdsmarkedstilknytning

Als Research gennemfører i efteråret 2019 en omafttende interviewundersøgelse blandt 60-70 unge indvandrere og flygtninge om deres syn på sammenhængen mellem deres ægteskabsstrategier, uddannelsesvalg og karriereforløb/arbejdsmarkedstilknytning. Undersøgelsen gennemføres for Rockwool Fondens Forskningsenhed og vil indgå som en del af et større forskningsprojekt, der også inkluderer en registerundersøgelse af udviklingen i ægteskabs-, beskæftigelses- og uddannelsesmønster hos yngre flygtninge/indvandrer de seneste 25 år.

Det vil være interviewundersøgelsens overordnede formål at undersøge, hvordan gruppen af unge flygtninge og indvandrere selv oplever og forklarer deres valg af partner, og hvilke motiver, præferencer og hensyn, de har haft i forbindelse med deres giftemål. Undersøgelsen vil herigennem skulle bidrage til en dybere forståelse af, hvordan og på hvilken måde valget af ægtefælle har påvirket deres uddannelsesvalg og karrierevej.

Projektperiode: Maj 2019 - juni 2020
Opdragsgiver: Rockwool Fondens Forskningsenhed
Kontaktpersoner: Bjarke Følner, Sofie Aggerbo Johansen og Laura Marie Kalmark