Undersøgelse af negativ social kontrol i grundskolen

Fra november 2017 og frem til april 2018 gennemfører Als Research i samarbejde med Epinion en undersøgelse af omfanget og karakteren af negativ social kontrol blandt elever i 6.-8.klasse i grundskolen. Undersøgelsen gennemføres på vegne af Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen består dels af en kvantitativ survey blandt elever (1000 respondenter) og dels af en kvalitativ interviewundersøgelse med ca. 20 elever og ca. 20 lærere.

Undersøgelsen har som sit overordnede formål at generere aktuel viden om omfanget og karakteren af negativ social kontrol rettet mod børn og unge i grundskolen. Mere specifikt ønsker Undervisningsministeriet med undersøgelsen at få afdækket, hvor udbredt den negative sociale kontrol er, hvordan børn og unge opfatter den sociale kontrol, hvilke grupper der særligt udsættes for social kontrol, hvilke former for social kontrol, der er tale om, og hvem der udøver den sociale kontrol.

Projektperiode: November 2017 – april 2018
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontaktpersoner: Bjarke Følner og Mia Kathrine Jensen.