Undersøgelse af dobbeltdiagnosepatienter

Als Research fik til opgave at gennemføre en interviewundersøgelse blandt Regionens 10 Psykiatriske Centre, suppleret af interview med nøglepersoner fra Københavns Kommunes 4 misbrugsbehandligscentre.

Undersøgelsen havde fokus på: problematikker i relation til diagnosticering, visitation og udredning, behandlingsmæssige erfaringer, samarbejdsproblematikker mellem psykiatrien og misbrugsbehandlingen, og kompetencemæssige udfordringer og efteruddannelsesbehov hos de involverede personalegrupper.

Projektperiode: November 2012 – Januar 2013
Opdragsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen, Lise Sparre og Agnete Nyboe Høst