Stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark

Undersøgelsen blev bygget på en kvantitativ og kvalitativ kortlægning og analyse af stofmisbrugsproblematikken blandt etniske minoriteter i Danmark, og var den første store undersøgelse på dette felt.

Formålet var på den ene side at bidrage til en bedre forståelse af omfanget og karakteren af stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark. Blandt andet blev der undersøgt, om årsagerne til misbrug af stoffer så anderledes ud for de etniske minoriteter end for andre grupper af stofmisbrugere, herunder hvordan sociale og kulturelle faktorer indgik i de processer, som førte til stofmisbrug.

Den anden side af undersøgelsen fokuserede på behandlingssystemet: hvilke opfattelser havde stofmisbrugere med etnisk minoritetsbaggrund af behandlingstilbudene? Var der særlige barrierer for de etniske minoriteter, når det galdt brugen af behandlingssystemet og kunne der udskilles særlige problemstillinger, der gjorde sig gældende for denne gruppe af brugere af behandlingssystemet?

Projektperiode: Maj 2004 - august 2005
Opdragsgiver: Socialministeriet
Kontaktperson: Helle Rahbæk Asserhøj