Undersøgelse af social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse

I perioden juni 2019 - januar 2020 gennemfører Als Research en undersøgelse, der belyser social kontrol som eventuel barriere for minoritetsetniske kvinders beskæftigelse i Københavns Kommune. Undersøgelsen gennemføres på vegne af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Med Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets Integrationshandleplan 2019-22 udvikles og iværksættes en fireårig indsats til forebyggelse af social kontrol i Københavns Kommune. Indsatsen i 2019-22 skal bl.a. sætte fokus på social kontrol som en eventuel barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse. For at kunne tilrettelægge en fremtidig indsats på området er der behov for at kortlægge, i hvilket omfang og på hvilke måder, social kontrol spiller ind på kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet.

På denne baggrund gennemfører Als Research en undersøgelse heraf, som baseres på interview med minoritetsetniske kvinder, jobcentermedarbejdere, relevante virksomheder, organisationer og eksperter samt andre relevante aktører på området. Endvidere gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt jobcentermedarbejdere.

 

Projektperiode: Juni 2019 – januar 2020
Opdragsgiver: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
Kontaktperson: Bjarke Følner